Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskning som slutter at gutter og jenter er «forhåndsprogrammerte» til å velge ulike leker holder ikke mål, mener nevropsykolog Cordelia Fine. – Forskning på miljø er ikke nødvendigvis bedre, svarer UiB-hjerneforsker.
Store deler av verdens befolkning får så dårlig utdanning at de ikke er skikket til å stemme, mener Gayatri Chakravorty Spivak.