Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Christine M. Jacobsen tilsettes som ny faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB.