Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Halberg skal dermed ha et toårig opphold i USA for å se kritisk på måten arv/miljø-komplekset håndteres i nyere feministiske vitenskapsstudier.