Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Under tittelen Disabilities, Arts and Health arrangerte Nordic Network for Gender, Body, Health sin 9. årlige konferanse, denne gang i Bergen og i samarbeid med Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK), der nettverket har hatt sitt hovedkvarter det siste året.
I anledning stemmerettsjubileet for tre år siden ble det arrangert en internasjonal konferanse om kjønn og statsborgerskap. I denne publikasjonen kan du lese tekster fra mange flotte bidragsytere og SKOKs Kari Jegerstedt er en av redaktørene.
Høsten 2016 startet Dinara Yangeldina Pogornova sin doktorgrad på SKOK.