Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Under tittelen Disabilities, Arts and Health arrangerte Nordic Network for Gender, Body, Health sin 9. årlige konferanse i Bergen.
Kari Jegerstedt er en av redaktørene i denne nye boken om kjønn og statsborgerskap.