Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Siste måndag i mars inviterte SKOK masterstudenter ved UiB til eit heildagsseminar i Ida Blom's hus. Der fekk studentane leggje fram og drøfte korleis dei kan styrke kjønnsperspektivet i sine oppgåver.
– De humanistiske fagene er en uutnyttet ressurs, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han presenterte nylig regjeringens plan for at samfunnet og arbeidslivet skal se nytten av fagene.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer de viktigste punktene i den kommende humaniorameldingen til Stortinget under et symposium i Oslo onsdag.
Historikar og førsteamanuensis ved SKOK, Hanne Marie Johansen, har forska på den historiske utviklinga av norsk skilsmissepolitikk, og nylig publisert ein artikkel som undersøker endringane i norsk skilsmissepolitikk på slutten av 1700-talet og på 1800-talet som følge av brotet med unionen med Danmark.
Doktorgradsstipendiat Kari Anne Drangsland er siste tilskot av forskarar ved SKOK. Kari Anne er med i Prosjekt WAIT, og startar snart med datainnsamlinga til forskningsprosjektet sitt. Bli betre kjend med Kari Anne og hennas prosjekt her.
WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.
Kva lærer ein eigentleg når ein tek kjønnsstudier, kvifor er det viktig å studere kjønn, og kva kan ein bruke ein bachelor i kjønnsstudier til? Under åpen dag ved Universitetet i Bergen gav Kurt-Rune Bergset elevar fra videregående skole ei innføring i kjønnstudiar, og mangfaldet av tema og problemstillingar innan fagfeltet.
Erika er i ferd med å fullføre bachelorgraden sin i Kjønnsstudier ved Universitetet i Bergen. Ho har fordjupa seg i Historie, og gjennom studia har ho fått arbeid som praktikant ved byarkivet i Bergen. Ho oppfordrer alle med interesse for kjønn til å vurdere Bachelorprogrammet i Kjønnstudier ved SKOK.