Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Hanne Marie Johansen ved SKOK har undersøkt endringane i norsk skilsmissepolitikk på slutten av 1700- og 1800-talet som følge av brotet med unionen med Danmark.
Doktorgradsstipendiat Kari Anne Drangsland er siste tilskot av forskarar ved SKOK. Kari Anne er med i prosjektet WAIT, og startar snart med datainnsamlinga til forskingsprosjektet sitt.
WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.
Kva lærer ein eigentleg når ein tek kjønnsstudier, kvifor er det viktig å studere kjønn, og kva kan ein bruke ein bachelor i kjønnsstudier til?
Erika er i ferd med å fullføre bachelorgraden sin i kjønnsstudiar ved Universitetet i Bergen.