Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Shahram Khosravi frå Stockholms Universitet er aktuell med si nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran, eit etnografisk verk der han flettar saman innsikt frå urban ungdomskultur i Iran og migrasjonsstudier for å danna eit samansett og nyansert samtidsbilete av Iran.
– Jeg er optimistisk på humaniora sine vegne, sier Jørgen Magnus Sejersted, professor i nordisk litteratur og påtroppende dekan for Det humanistiske fakultet.
Ansatte ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori ønsker våren velkommen ved å innvie den nye hagen i Ida Blom's Hus.
Saman med Institutt for sosialantropologi, inviterte SKOK professor Lila Abu-Lughod frå University of Columbia til Bergen i starten av mai. Abu Lughod held foredraget "Muslim women and the right to choose freely" til ein fullsett sal i Litteraturhuset i Bergen.