Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Shahram Khosravi frå Stockholms universitet er aktuell med si nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran.
Saman med Institutt for sosialantropologi inviterte SKOK professor Lila Abu-Lughod frå University of Columbia til Bergen i starten av mai 2017.