Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Mens de fleste studentene ved UiB etterhvert er ferdige med eksamen og har tatt seg fri for sommeren, har en ny gruppe studenter inntatt campus.