Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Mens de fleste studentene ved UiB etterhvert er ferdige med eksamen og har tatt seg fri for sommeren, har en ny gruppe studenter inntatt campus.
Onsdag 14. juni var det duka for eit av vårens vakraste eventyr ved Det humanistiske fakultetet då den høgtidelege seremonien for årets bachelorkandidatar vart halden i Universitetsaulaen.