Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Tidsskrift for kjønnsforskning har i anledning sin 40-årsdag feiret med prisutdelinger til én utvalgt artikkel for hvert av tiårene tidsskriftet har eksistert.
Sosialantropolog og WAIT-forsker Shahram Khosravi gjør, blant annet, feltarbeid blant irregulære migranter i Stockholm.