Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

I det siste blogginnlegget frå WAIT-prosjektet, bloggar Marry-Anne Karlsen om Ruth, ein irregulær migrant i Oslo. Gjennom Ruth drøfter Karlsen korleis irregulære migranter si erfaring av venting blir produsert, kvar den kjem frå, og korleis den blir levd.