Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Trenger du et forskningsopphold i Hellas? Det norske institutt i Athen lyser ut reisestipend. Søknadsfrist 10. februar.
Les Kari Anne Drangsland sine refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet og vansker med å finne ord som kan gi trøst kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranter sin erfaring av venting
I romjula har Senter for kvinne- og kjønnsforskning flytta ut frå kontora i Allégaten 34, og inn i nye lokaler i Parkveien 9, mellom Nygårdsparken og Studentsenteret.