Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Les Kari Anne Drangslands refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranters erfaring av venting.