Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.
Hva er de moralske konsekvensene av langtidsventingen til irregulære migranter? I dette blogginnlegget reflekterer filosof og professor Odin Lysaker over tid og etikk blant flyktninger. Teksten er basert på hans forskning knyttet til WAIT-prosjektet.