Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

To forskningsprosjekter forankret ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Senter for internasjonal helse (SIH) er tildelt midler til hver sin doktorkandidat.