Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

SKOK og deltakarar frå forskargruppa heldt paneldiskusjonar under NORA- konferansen i Reykjavik.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.
UiB planlegger å etablere et tverrfaglig senter for humanistisk forskning. I den anledning lyses det ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 15. mars.