Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning inviterte til diskusjon av noen av Gilroys tekster da han fikk Holbergprisen i 2019.
Professor Odin Lysaker er en av kjerneforskerne i WAIT-prosjektet.
Knut Graw, professor ved Universitetet i Leuven, Belgia, har vært gjesteforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning denne våren.