Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning inviterer til diskusjon av noen av Gilroys tekster.
Professor Odin Lysaker er en av kjerneforskerne i WAIT-prosjektet. Her svarer Lysaker kort om hans involvering i prosjektet.
Knut Graw, professor ved Universitetet i Leuven, Belgia, har vært gjesteforsker ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning denne våren.