Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Historiker Hanne Marie Johansen har fordypet seg i norsk skeiv historie fra norrøn tid til i dag.
Mulighet for å studere i utlandet var avgjørende da Nora skulle velge høyere utdanning.