Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Stipendiat Kari Anne Drangsland har fått artikkelen "Waiting as a redemptive state: The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government" på trykk i det anerkjente tidsskriftet Time and Society.