Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskarar frå UiB sitt WAIT-prosjekt er ute med ny bok om venting både som sosialt fenomen i migrasjon og som eit analytisk perspektiv på migrasjonsprosessar.