Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

– Å arbeide med mangfold er å ta ansvar for universitetsfellesskapet. Som samfunnsinstitusjon er det vårt ansvar å gi både kollegaer og studenter like muligheter til å ta del i kunnskapsutviklingen, sier rektor Margareth Hagen.