Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

SKOKs nye stipendiat, Sunniva Árja Tobiasen, skal forske på kjønn- og seksualitetsnormer og hvordan forventninger om seksualitet og kjønn har en kroppslig dimensjon.