Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

I januar ble Eivind Kolflaaths bok Bevisbedømmelse i praksis sluppet på Fagbokforlaget. I omtalen heter det:
Hein Berdinesen og Lars Petter Storm Torjussen er redaktører av boken Cassirer og Heidegger i Davos. Boken kommer ut på Dreyer i februar og de fleste av bidragsyterne er ansatt ved FoF. I omtalen av boken heter det: