Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Det fire-årige prosjektet `Anti-Exceptionalism About Logic' har fått 7 millioner kroner i FRIPRO-støtte fra Norges Forskningsråd i kategorien ‘Unge forskertalenter’. Prosjektet skal ledes av Ole Hjortland ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og finansierer en postdoktor og en PhD-stipendiat.