Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Cand. polit. Eirik Norvald Christensen forsvarer fredag 13. februar kl. 13.15 sin doktoravhandling Auctions - theory, empirics and experiments.