Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Dette er den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier professor og programstyreleiar Alf Erling Risa til "På Høyden".
I et innlegg i Aftenposten 6/11 stiller Odd Godal spørsmål ved den vitenskapelige gehalten i beregningene av vårt fremtidige klima.
Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi er tildelt 31,5 millioner fra Forskningsrådsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).