Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Post dok Odd Godal ved Institutt for økonomi er kritisk til klimarapport, og ber klimaforskerne komme med 12 tall. Les kronikk.
Det mener professor Eirik Schrøder Amundsen. Les kronikk.
-Å lukka augo for dei svake sidene ved dagens sjukelønsordning representerer eit trugsmål mot ordningas bærekraft, skriv professor Kjell Vaage i ein kronikk i Dagens Næringsliv.
I ein kronikk i VG der professor Steinar Vagstad er medforfattar, vert det argumentert for at oppheving av avgiftsfritaket på biodiesel er god miljøpolitikk, og at feilen er at fritaket blei innført frå starten av.