Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

- Legene ønsker å gi bedre behandling til de med lavere sosioøkonomisk status, men i virkeligheten viser det seg at det er omvendt, sier samfunnsøkonom Roar Gjelsvik til Dagbladet.