Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomar ved UiB meiner økonomiprofessor Torberg Falck trekkjer feil konklusjon når han meiner differensiert studieavgift vil vere meir rettferdig enn dagens subsidieordning.