Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Økt fødselspermisjon og økt barnehagedekning har gitt positive utslag for barnas utdanning.
Ny doktoravhandling viser at norsk jordbrukspolitikk bryter med prinsipper for god ressursbruk.
Dersom utviklinga i offentlege utgifter og offentlege inntekter held fram som no, vil vi overlevera eit underskot til kommande generasjonar.
-Bruken av eksperiment opnar for heilt nye moglegheiter innafor fagfeltet økonomi, seier professor Gaute Torsvik
Tilbud om etterutdanning kan være like effektivt som økt lønn