Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Partnarskapet med randsona viktig for Universitetet i Bergen, seier Risa.
Postdok Katrine Vellesen Løken i økonomi på søndag
-Lave kostnader, store markeder og stabile politiske forhold viktige faktorer.