Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Lav kvalitet på helsetjenester i u-land er en forklaring på manglende måloppnåelse av FNs tusenårsmål, og manglende motivasjon blant helsearbeidere er en viktig forklaringsfaktor.
-På tide at det settes inn ressurser i Norge for å komme frem til en god ordning for å måle læreres prestasjoner, mener Katrine Vellesen Løken.
Fredag 9. september åpner Bergen Centre for Competition Law and Economics