Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Lav kvalitet på helsetjenester i u-land er en forklaring på manglende måloppnåelse av FNs tusenårsmål, og manglende motivasjon blant helsearbeidere er en viktig forklaringsfaktor.
Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid har vedtatt å dele ut årlige priser på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi). På Institutt for økonomi deles prisen nå ut for første gang.
-På tide at det settes inn ressurser i Norge for å komme frem til en god ordning for å måle læreres prestasjoner, mener Katrine Vellesen Løken.
Fredag 9. september åpner Bergen Centre for Competition Law and Economics