Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Økt stykkpris for helsetjenester reduserer ventetid og øker aktivitetsnivået ved sykehusene.
Den pågående økonomiske krisen er dyp og ikke forutsett, men det er ingen grunn til å mene at den er koblet til klima-, olje-, råstoff- eller matkriser i verden. Om noen år er økonomien tilbake på sporet igjen.