Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.
Nytt nettsted tilgjengeliggjør masterstudenters kunnskapsproduksjon. Master i samfunnsøkonomi Ingeborg Forthun har studert kvinners sykefravær.
-Det vil bli dyrere mat. Å si at prosenttoll ikke vil gjøre maten dyrere, er tøv, sier post dok Ivar Gaasland
NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.
"Raskere tilbake" gir kortere ventetid og redusert sykefravær for kirurgiske pasienter, men ikke for andre pasientgrupper.
God hjemmepleie av aldrende foreldre hindrer døtres frafall fra arbeidslivet
Astrid Grasdal ble av studentene kåret til beste foreleser på mastergrad ved Institutt for økonomi. Hun underviste i kurset "Anvendt arbeidsmarkedsøkonomi" våren 2012.
Økt satsing på hjemmesykepleie har positive effekter både for eldre og deres døtre
Nyfødte barn i Danmark gir underskudd i statskassen over sine livsløp, men budsjettene balanserer likevel.