Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

En ny undersøkelse viser at etter innføringen av røykeloven har det blitt født færre barn med fødselsvekt under 1500 gram.
-Det er en utfordring for brukere og lesere av forskningsresultater å skille god og dårlig forskning fra hverandre.
Senkning av inntektsskatten er en høyst usikker vei å gå for å styrke konkurranseevnen.