Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Ny kronikk tar opp en del prinsipielle spørsmål om i hvilken grad manglende konkurranseevne kan sies å være årsaken til arbeidsledighet o.l.
Økt levealder må føre til høyere reell pensjonsalder.
Kunnskap om arbeidstakeres sykefravær og sammenhengen mellom barn og foreldres sosiale og økonomiske posisjon er begge tema i ny doktorgrad.