Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Støtten rasjonaliserer bort bønder og gårdsbruk, forringer kulturlandskap og miljøgoder og stimulerer til produksjon av standardiserte, volumbaserte varer.
BECCLE sto denne uken som arrangør av den årlige konferansen for CLEEN-nettverket
Bilbeskatningen er feilt innrettet. Avgiftene bør endres fra eierskap til bruk.