Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Støtten rasjonaliserer bort bønder og gårdsbruk, forringer kulturlandskap og miljøgoder og stimulerer til produksjon av standardiserte, volumbaserte varer.