Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Ny studie viser at barn med en uføretrygdet far eller mor oftere selv blir ufør innen de er 40 år.