Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

– Kostnadene ved å ansette lærlinger må ned. Det sier Eirik S. Amundsen, professor ved Institutt for økonomi og økonomisk "vismand" i Danmark. Liksom i Norge, er det i Danmark en utbredt mangel på lærlingplasser innenfor ungdomsutdannelsene. I Danmark er høy lønn til lærlinger en del av problemet.