Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

– Det er en overraskende sterk effekt, og den holder seg i løpet av de første fire årene etter ektefellens pensjonering, sier professor Kjell Vaage, leder for Gruppe for trygdeøkonomi ved Universitetet i Bergen til Aftenposten.
For å øke likestillingen er det trolig bedre å legge til rette for at kvinner kan jobbe mens de har barn enn å betale dem stadig mer for å la være, skriver førsteamanuensis Katrine V. Løken i fredagskronikken i Dagens Næringsliv.
Eirik Schrøder Amundsen, professor ved Institutt for økonomi, har sammen med de andre "Økonomiske vismænd" i Danmark skrevet en kronikk om studieforberedende og yrkesfaglig videregående utdanning. Kronikken er relevant også når det gjelder norske forhold, sier professor Eirik Schrøder Amundsen.
Institutt for økonomi og Det samfunsvitenskapelige fakultet fikk besøk av en delegasjon fra School of Economics ved Renmin University of China for å utforske muligheter for student- og forskerutveksling mellom de to universitetene.