Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Et konjunkturavhengig dagpengesystem med lenger dagpengeperiode i dårlige tider og kortere dagpengeperiode i gode tider kan være velferdsforbedrende.