Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Søkjartala til samfunnsøkonomi har auka med heile 49% samalikna med fjoråret. Stadig fleire studentar kjempar om studieplassar i økonomifaget ved Universitetet i Bergen.
23 og 24 april arrangerast BECCLE sin første årlege konferanse i konkurransepolitikk.
Sjå opptak frå Civita sitt frokostmøte med mellom anna professor Rune Jansen Hagen måndag 13. april.