Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Professor Lars Sørgard som var en av initiativtakerne til BECCLE har i dag blitt utnevnt til ny konkurransedirektør i Konkurransetilsynet.
Foreleserpris for haust 2015 gjekk til førsteamanuensis Quamrul Ashan og professor Frode Meland.
Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) er tildelt 15 millionar frå Noregs forskingsråd, som sikrar drift i tre nye år. Dette er eit viktig bidrag til velferdsforskinga ved UiB.
Professor Rune Jansen Hagen får positiv omtale for bruken av betasuppe som metafor for norsk bistandspolitikk.