Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Jan Erik Askildsen og Ragnhild Louise Muriaas vil ha sterkere satsing på eksternfinansiering og legge forholdene til rette for at veksten i antall studenter ved fakultetet skal fortsette.