Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Kurset Eksperimentell økonomi (ECON370) er tildelt studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for 2017.