Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi (Universitetet i Bergen) fyller 50 år fredag 29. september.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal skal i høst gi ekspertråd til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helsedirektoratet.
Samfunnsøkonom Katrine Løken mottar det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.