Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Markedene for omsetningen av hvite og grønne sertifikater fungerer hver for seg godt når det gjelder å oppnå bestemte prosentvise mål for energiproduksjonen, men de gir liten veiledning i hvorvidt det blir investert i klimavennlig energi eller energisparing.
Professor Kjell Vaage fylte 60 år 22. desember, og dette skal feirast med eit jubileumsseminar på Institutt for økonomi no på nyåret.