Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Professor Rune Jansen Hagen med kommentar til regjeringens reformer av bistandsforvaltningen i DN 20. juni:
Institutt for økonomi blir i Forskningsrådets evaluering av samfunnsfagene ansett å ha veldig god vitenskapelig kvalitet, og en av forskergruppene får sågar toppkarakter.
Universitetsforetak er ikke autonome skriver professor Kjell Erik Lommerud ved Institutt for økonomi i en kronikk i Morgenbladet.
Bergen Center for Competition Law and Economics, BECCLE, arrangerer 11. og 12. juni en konferanse om konkurransepoltikk og næringsøkonomi.