Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Professor Eirik Schrøder Amundsen var ein av dei som underteikna dokumentet som oppmoda Universitetet i Bergen om å etablera eit Institutt for økonomi for 40 år sidan.