Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Førsteamanuensis Bjørn Olav Johansen og professor Odd Rune Straume framhever at det er i utgangspunktet bra at en aktør som har stor kjøpermakt, som Norgesgruppen, får lov til å utnytte denne kjøpermakten til å forhandle lavere innkjøpspriser. De mener videre at dette kan ikke i seg selv være et brudd på konkurranseloven.