Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

KRONIKK: Vi har vurdert behovet for et forbud mot prisdiskriminering på leverandørnivå i dagligvarebransjen. Det er vår klare anbefaling at et forbud ikke innføres.