Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

-Internship er en fin mulighet til å ta i bruk lærdommer fra studiet i reelle problemstillinger, og anbefales til alle masterstudenter.
Dekan Jan Erik Askildsen med innlegg i Khrono om Aune-utvalgets forslag om enhetlig ledelse og departementsoppnevnt styreleder når rektor er valgt.