Hjem
Institutt for samfunnspsykologi

Nyhetsarkiv for Institutt for samfunnspsykologi

Professor Evert van de Vliert kommer i disse dager med ny oppsiktsvekkende bok om hvilke forhold som skaper kultur, lederstil og organisasjonsformer i ulike land. Boken bygger på 12 empiriske studier